Parochiaal Centrum Melveren     vzw - Sint Godfriedvereniging Melveren

Reservatie

Voor het huren van de zaal of een lokaal, gelieve het formulier volledig in te vullen.

 Telefonisch aanvragen kan, bij voorkeur, op maandag en zaterdag tussen

11 en 12 uur op GSM nummer 0478/54 18 69.

Wanneer je zekerheid hebt dat de zaal of het lokaal vrij is op de door u gewenste datum, en als u akkoord gaat met de gebruiks – en huurvoorwaarden, vul dan het aanvraagformulier in.

 De zaalhuur is definitief als de waarborg betaald is: € 100 euro te storten

op rek nr IBAN:  BE18 9792 5094 5065  BIC ARSPBE22

van v.z.w. Sint-Godfriedvereniging Melveren

met als mededeling: je naam en datum v/d activiteit.

Een bezoek aan de zaal vooraleer te huren is mogelijk na afspraak met de zaalverantwoordelijke.

 (zaterdag en maandag tussen 11 en 12 uur op GSM nummer 0478/54 18 69).

Ook de materiaallijst kan ingevuld worden.

De zaalverantwoordelijke spreekt met de huurder af wanneer de sleutel wordt afgehaald. Dat is ook het moment dat het ondertekend aanvraagformulier uiterlijk wordt afgegeven, als dit nog niet verstuurd werd via e-mail.

Ook de gebruiks- en huurvoorwaarden worden ondertekend.

In onze agenda kan je nakijken of de zaal of lokalen vrij zijn op uw  gewenste datum.


Deze agenda toont de vrije en bezette dagen van de zaal en vergaderzalen

© Copyright v.z.w Sint-Godfriedvereniging Melveren

Voor het reserveren en huren van:  ♦ Grote zaal  ♦ Grote zaal met keuken ♦ Lokaal 1 ♦ Lokaal 2   Je aanvraag te doen via mail op volgend e-mail adres : parochiaalcentrummelveren66@gmail.com Vul contactformulier in